فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

رتبه اول رشته تحصیلی زنان و زایمان دانشگاه شهید بهشتی

رتبه دوم در امتحانات بورد کشوری در رشته زنان و زایمان

عضو انجمن ناباروری اروپا (ESHRE)

عضو گروه فوق تخصصی مرکز ناباروری بیمارستان نیکان

Call Now Buttonتماس با دکتر