دکتر سوزان پیروان

متخصص زنان، زایمان

درمانهای فوق تخصصی ناباروری

فلوشیپ ناباروری از مرکز رویان

لاپاروسکوپی، هیستروسکوپی، تعیین جنسیت

عضو گروه فوق تخصصی مرکز ناباروری بیمارستان نیکان

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

رتبه اول رشته تحصیلی زنان و زایمان دانشگاه شهید بهشتی

رتبه دوم در امتحانات بورد کشوری در رشته زنان و زایمان